Sunday, November 09, 2008

* * *

плашещи ли са нощите
или е празно зад моите очи?
аз виждам картинки зад мислите,
но в тях твърде много боли.

и мислите- старите...
и желания- същите...
фантомна агония:
пак готвя в съня си...

гоня ли духове в дните си,
или просто застинал стоя
пред бялото на стените ми
и се моля за миг да заспя?

над чувствата- малките
и мракът във къщата
фантомна агония:
пак готвя в съня си...

и си мисля вече абсурдното,
идиотска фатална ирония:
след болката идвало трудното
а от мен остана само история.

страховете ми- целите...
белезите ми- същите...
фантомна агония:
пак готвя в съня си...

9 ноем. 2008