Sunday, October 04, 2009

изпитвам шибан хлад
от липсата ти в бялото поле
дали аз искам много

толкова нищожно

не
аз всъщност
нямам право

и

вече
нямам
и лице

04 октомври