Saturday, April 28, 2012

Неделя

Утре ще чета при "Безпрозорните в неделя" в Арт Хостел, София. Имаше хора, които ме питаха кога ще могат да слушат мои неща, тъй като не четох такива на второто издание на КАРАЙ СЯКАШ НЯМА УТРЕ (с Яна Пункина, Стефан Иванов и Ясен Василев. Затова реших да се включа в априлското четене, където ще представя това-онова. До утре!