Tuesday, November 24, 2009

О! Тереза

нека последната дума
е твоя
поглед през дъното
на чаша
докъде възнамеряваш
да стигнеш
мама & татко
са мъртви
горната или долната
половина
на по-малката
или по-голямата сестра
стани поп-фолк звезда
стани морска звезда
стани Уорхол имитатор
бъдещ cornhole абсорбатор
посетете новия ни сайт
за-дъл-жи-тел-но
задушени в собствените си л***а
аз бях нищожеството
което я прати в Ада
моля за малко
внимания
по-високо
пиян по улиците
на Лимерик
ти млъкни ш****а
пачавро
каза младият пощальон
и заби шамар на
майка си
снощи изпих първата
си пинта
забих шамар на майка си
е**х туберкулозната
красавица
докато сестрите им
и брат им умряха
Тереза... О! Тереза...

Мъртвите ми момичета

Към мъртвите ми момичета
се връщам понякога,
когато съм малък
и горчив в своя срам,
те ме посрещат с усмивки
от минало-
хубави дни, обратно някъде там.
Гледат от снимки
моите мъртви момичета:
Гергана, Емилия,
така двуизмерни,
Мариана, Димана,
плоски, даже леко омачкани,
Райна на плитки,
с Вяра на пейките,
милите ми момичета,
нежната ми химера...
И знаеш ли колко
ужасно е тъжно
и колко боли,
и така ме е страх,
когато и твоите скорошни снимки
изпразнен, треперещ
прибирам при тях...

5 авг. '9 г.

Ралица

на Ралица Б. Ковачева

Ралица,
ти си парченце ново утро
над мрачната мъгла-
над сива София,
щипчица душа
и къс надежда
останала от
минали неща.

Сега е нова
нова сутрин в София
и ти си като облаче
сама
във цялото небе от междуметия
в главите на пораснали деца.
Аз ще се смея с теб
и в малките ти пръсти
се вплита чисто нов,
сега роден Света.

И, мъчничка,
ти си парченце
ново утро,
родено от две късчета Съдба.


Monday, November 16, 2009

понеделнишка сутрин
преживян вече сън
оглеждам голата си глава
във витрините на булевардите
в таванската стая е тихо
не кипи чай
няма никой
аз не живея там
външен човек
търси катедра 'португалски' в ректората
отговорник по охраната
го поглежда с половин око-подозрение
аз се скривам в шала си
познавам го
и съм подозрителен
завземам тресчици по благородния начин
ще свивам гнездо

рано е

16.11.2009 г.