Monday, November 28, 2005

убит тимур

убит тимур.
преди три седмици, нападнат в гръб, убит с пет удара с нож в тила. умрял от загуба на кръв. рано ли е било да се прости с единственото, което имал да губи в този огънат свят- не знам.
няма да простим...
няма да забравим...
и така...