Tuesday, March 13, 2007

___
Понякога липсата ти ме задушава. Не се бутам напред, но не искам да изоставам от дните си. Понякога се опитвам да се върна назад, там където неотдавна оставих добри чувства. Изтръпвам от малките флешбеци, късчета спомени, някои от които не искам да избледняват, в името на живота и паметта. В името на живота и паметта.