Friday, January 11, 2008

. . .

обветрени лица
обезверени очи
през парещи капки
уплашено гледат
. . .

напред
в себе си

1 comment:

like a loop of the last eight frames of film said...

вятър със сухота набива пясък в лицето
вървиш срещу него
затворил очи
взор - наникъде