Wednesday, June 25, 2008

Без очакване

Джони Кеш тихо пращи
в тъмнината.
Сам в своя дом-
без очакване
палиш клечка след клечка.

Чиния, трохи за вечеря.
В стаята-
ти, Джони и бира.
Без очакване
се бориш с някаква вътрешна пречка.

Устата-пресъхнала,
очите-солени.
Правиш лодки от вестници,
без очакване.
Стигна твърде далече.

24.06.2008 г.

No comments: