Thursday, April 09, 2009

парчета минало
скъсани хартии
в плик напъхани
шептят задъхани

назад, назад

когато пропаднеш
най-долното дъно
няма път
само нагоре

кой те излъга?


всичко е
единствено движение

назад, назад

не бъди наивен
малък
супермен.
ще бъдеш безпощадно пак
духовно и телесно
зле осакатен

9 април 2009

1 comment:

faking suicide for applause said...

когато те запишат
те веднъж
под името "негоден"

изтриват

на миналото хубавите цветове
за да заспиваш
сам, набит, сломен
със зли очи в тъмнината