Wednesday, May 06, 2009

(София) Мъдрата

виж в мен:

златните листа
и траекториите
на линиите на трамваите
под кабелите
прави линни
делят града

виж в мен:

в очите ми
оглежда се
Тя-
(София)
Мъдрата.

6 май 2009

1 comment:

qbal said...

всеки път го чета София Мърдата
:D