Thursday, June 18, 2009

небето притиска
вътрешностите ми
към земята

в черно-бяло
минало
се взирам

няма я


17 юни 2009

No comments: