Wednesday, September 15, 2010

крехкото тяло [експлозия]

крехкото тяло
крехка представа за твоето тяло
празен екран
празен екран с обем
изпълнен цял цялостен пълен
вътре в мен- крехка представа
вътре в мен- буря
привидно спокойствие
зад стените на голямата къща
не знам нищо
нямам инфо нямам кинти
нямам приятели

крехкото тяло
крехка представа за твоето тяло
празен екран
ти си там
изпълнен цял цялостен пълен
вътре в мен- друга представа
вътре в мен- нищо
привидно спокойствие
импулс за разруха
самоотравяне
малката смърт

аз исках:
вечен кик и място на стената на славата
имам шестстотин рани
осем месеца три години
възпалени гещалти
искаш истина?
снощи сънувах сините кръгчета
искам от тях
искам сега винаги празен нелеп
въжета: въжета стягат моите
вътрешни органи
повръщам мечтите
не се извинявам на теб
ти си малка
взимам контрол илюзорен измамен
псевдо фейк неистински
разчупват разбиват разпада се
крехкото тяло
крехка представа за твоето тяло
ти се отделяш от мен
отделяш душата от тялото
тежко въже

аз вися силно на страшно въже
се люлея
вътре в мен- тази представа

[експлозия]

14.08.

No comments: