Saturday, May 19, 2007

цигари II

-
Пуша ръчно свити цигари
сам в леглото.
Във всичко това има очарование.
Ръчно свити цигари и може би
пишеща машина (Маричка) -
мечта за подрастващия ми мозък.
Вече двайсет и втора година
издигане.
А цигарите гонят кислорода
от моята малка, сива
нагъната пустиня.
Там аз засаждам парченцата
буря,
останали след всички минали бури,
закачени по дрехите,
забравени в джоба,
джобни бури и несъответствия
между мен и нея.
(а аз просто) Пуша цигари.
-

3 comments:

upma said...

сериозно застъпваш и ще настъпиш някой, който си мисли, че се намира на мястото, на което ти ще се приземиш, докато просто пушиш цигари.

drive like there's no tomorrow said...

like, wow!

OVERPOWER OVERCOME said...
This comment has been removed by the author.