Sunday, June 08, 2008

Писмо до Бил Лий

Свали ръце от мен.
Толкова интензивно
светът лети надолу
и мирише противно.
Свали ръце от мен,
искам старата личност!
Старият господин
е самата тактичност.
Изнасилен брутално
с бонбон за отплата.
Да си Бил е банално
като да чакаш отплата.

8 юни 2008 г.

No comments: