Monday, May 24, 2010

лука 3:5

кривите пътеки
ще станат прави
и неравните места
гладки пътища

мисля си
колко хиляди стъпки
са нужни
за да утъпкаш
една крива пътека

колко болка е нужна
за да проправиш
път

добрите ни намерения
по нашите
малки пътеки
кървят

и светът
се разпада
на недоразумения

ако твоите
погрешни решения
те изправят
обратно при мен

е ли то щастлива
възможност?
колко хиляди стъпки?
и защо още боли?
и защо всъщност боли
когато си тук
и те няма?

радвам се
против всяка
логика
и
искам да обеся
страха си на кабела

вместо това
слушам Космоса

той се разтваря
в кафето ми

пред всички
стихии
се проклинам
вричам се
кълна се

попитай я
защо пожела
смъртта на Кръстителя

аз съм объркан
не знам
все още съм
болен и сам

ако измия този под
още седемнайсет
хиляди пъти
той ще е
чист

и аз

няма да съм забравил
кривите пътеки
как ставаха
прави


11.04.

No comments: