Monday, May 24, 2010

импулс I

движа се по ръба
на подострен нож
крепя живота си
на върха на молив

докосвайки
повърхността
на този сън
разбивам представите

губя всичко

и по водата
остават само
концентрични кръгове

а мен ме няма

13.04.

No comments: