Monday, May 24, 2010

тида е в криза

ти си
хаос
от разхвърляни
идеи и представи

изпускаш юздите
сред толкова
хора

ти искаш да
знаеш
да видиш
да кажеш

всички те са измислени
всички те са измамни

ти потъваш
в мъгла
от объркване

14.04.

No comments: