Friday, October 22, 2010

знак

понякога
моите малки съмнения
те стават драми
превръщат се в дракони
бели гъвкави улици
простряли тела много напред
търся в себе си силата
и поставям червения знак

понякога
е усилие да завърша деня
той става време
превръща се в ужас
стенещи тихо в пламъци
в моето лично безверие
премахващи моите списъци
поставят червения знак

някога
мислите ставаха факти
фактите бяха причините
аз ставах нежив и автоматичен
и дори една десета от цялото инфо
не стигаше по предназначение
една силно задънена улица
пред червения знак

днес
моите съмнения стават дилеми
дилемите са предзнаменования
метафизични чудовища
и моите мисли лягат уморени
и странно притихнали
долу в краката ми
пред червения знак

знам че не са истина
знам че истината е болката
но

понякога
моите малки съмнения
порасват големи
превръщат се в дракони
като непослушни проклети деца
и лицата им- грозни сърдити
аз намирам във себе си силата
и поставям червения знак


18.10.

No comments: