Monday, January 26, 2015

Унисон

С теб вибрираме
като струни.

Правим го
изключително добре.

Това е времето
и мястото

да вдигнем шум.
Съседите се кефят.

26.01.2015

No comments: