Saturday, February 14, 2015

не се побираш
в страници
разбиваш
рамки

по-бърза от
лъчите на съня
от слънцето
по-топла

не се побираш
в празници
в квадрати
в календара

излизаш
от полетата

посрещаш
изгрева

забий шамар
на дните
но не спирай
времето

просто остани така
завинаги

14.02.2015

No comments: