Thursday, July 12, 2007

този огън-
притиска ме зверската липса на щастие,
празното взиране в бялото,
нуждата, дето изгаря
каквото остана от моята сива градина.
този огън не топли
и не угасва
от моят дъжд
тази вечер
не се раждат кълнове.
само страдание.
-

1 comment:

Id said...

оглеждам се в очите на локвите

празни мисли скитат стерео между слушалките

страхувам се изрека на глас
болката и празнотата, която позволих да остане между нас

нямам вече спомени
само белези и рани
от несбъднатата красота

с нищо не мога да запълня тази празнота

научих комфортно да се приспивам с липсата на топлина

очите ми посиняха от студ