Wednesday, May 14, 2008

***

Черен, мръсен валс са ми мислите:
раз,
два,
три.
Вятър на тихата улица,
моята улица.
Тихо!

Вените ми са пътища,
реки, разклонения.
В тях пускам корабчета
с малки морячета.
Без капитан.
Само навътре
от черепа
имам власт.

Тихо!

Едно.
Две.
Три.

Тайна.

3 май 2008

1 comment:

mklog said...

нали знаеш, че притко си изпати от своето увлечение по корабчетата и подлуди подлия молифан и раздрънкания сръчко като им натресе ужас на главите. don`t be such a Притко!!!