Wednesday, May 14, 2008

Насън

на Дива

сънена улица
синьо смирение
някак уютно е отвътре навън
дишаш във мене
и е мило
и хубаво
както е мило
и синьо
насън

тихо е сутрин
в леглото ни сънено
тихо е вечер
в дървото отвън
между дланите нежни
вътре в мене остава
малка топла усмивка
насън

3 май 2008

No comments: