Wednesday, June 25, 2008

Без движение

Градските улици
са бягаща пътека.
Аз търча като луд
и край мен
празни сгради,
институти,
кооперации-
всичко се върти
на кадър.
Аз хвърча
и не помръдвам.

Извеждам града
на разходка
(с каишка).

Градските улици
са бягащи пътеки.

No comments: