Sunday, July 26, 2009

_

Ще продам тази картина
на някой колекционер
на човешки желания,
смахнат лихвар
или на някой случаен тъпак.
Вече не значи нищо за мен,
защото ме няма.
От мен останаха:
чифт чорапи,
обувки,
четка за зъби
и раница,
изписани листове...

Прочети ги, когато всичко останало от мен
е гравиран сив камък
на който са издраскани
просто три имена.
Пътечка, по която идва единствено
мама
(само тя ще оплаква моят несбъднат живот).

Ще продам тази мила семейна
картина.
Ще превърна всички спомени в течност.
В порок.

20.07.2009 г.

No comments: