Monday, May 24, 2010

уклончива равносметка

когато внезапно
си припомниш
забравени моменти
и крехки представи
за минали събития
и всичко стане
просто едно
перманентно deja vu
устойчиво вече видяно
тогава
вероятно е
удобното време
за уклончива равносметка

колко време
е нужно
за да пораснеш

кажи ми
искрено


28.04.

No comments: